Onlinekurs

Driva

Anställning & löner

5 minuters läsning
Senast uppdaterad

Kanske är det dags att anställa, eller så kanske du bara vill ha lite mer information angående löner.

Att anställa

Tror redan du är fullt medveten om att valet av person att anställa är av otrolig vikt för att gynna din verksamhet, dock är det alltid bra att poängtera några få punkter i rekryteringsprocessen:

 • Var noggrann av person för att på bästa sätt matcha rätt värderingar, kompetens och erfarenheter för att både du och din anställda skall kunna bidra på bästa sätt.
 • LinkedIn är ett bra forum för att nå ut och hitta rätt kandidat, samt kunna se tidigare erfarenheter, gemensamma kontakter och referenser.
 • Var tydlig i vilka förväntningar som finns ifrån dig som arbetsgivare och fråga också vilka förväntningar kandidaten har på en blivande arbetsplats.
 • Fundera på om du skulle kunna tänka dig att ta en fika med personen privat, om svaret är nej så är det oftast inte rätt kandidat. Ni skall ändå spendera många timmar tillsammans med varandra på jobbet, det är därför viktigt att ni trivs ihop.

Arbetsgivare

Du har hittat rätt kandidat för jobbet, Grattis! Då är det dags att registrera dig som arbetsgivare på verksamt.se

Olika anställningsformer

En sak som kan vara bra att ha koll på är att ett anställningsavtal alltid gäller tillsvidare om inget annat är avtalat. Om en anställning bara skall pågå under en viss tid så skall detta anges i ett skriftligt avtal. Det finns lite olika anställningsformer, nedan finner du de olika.

Tillsvidareanställning

Detta är den absolut vanligaste anställningsformen. Precis som det låter, så vet du inte i förväg hur lång anställningen är. Anställning upphör då genom uppsägning ifrån en av parterna, vanligtvis har man då en uppsägningsperiod.

Provanställning

Detta kan ses som en trygghet för både arbetsgivaren och arbetstagaren där man under en period får se om anställningen känns rätt för båda parter. Denna period får pågå högst i 6 månader och skall efter det övergå till en tillsvidareanställning. Om det inte skulle kännas rätt, kan man under provanställningen avsluta anställningen utan att den provanställde har någon uppsägningstid. Dock behöver arbetsgivaren senast 14 dagar innan provanställningen tar slut berätta att anställningen kommer upphöra.

Timanställning

Detta betyder att du betalar den anställde personen per timme, anställningen måste då ändå vara antingen tillsvidare eller tidsbegränsad.

Detta är också vanligt vid säsongsanställning, alltså att anställningen endast pågår under den årstid arbetet tillhör. Till exempel snöskottning, trädgårdsarbete och turistverksamheter.

Deltid

Detta betyder precis som det låter, att du kanske behöver hjälp lite färre timmar än heltid. Alltså kan personen jobba till exempel 20% av en heltidsanställning.

Tidsbegränsad anställning

En anställning som är tidsbegränsad pågår under en viss tid, detta bör framgå i ett skriftligt anställningsavtal.

Vikariat

Om en i personalen ska iväg på semester, tjänstledighet, föräldraledighet eller kanske blivit sjuk kan det vara bra att anställa en person på vikariat. Alltså att denna personen täcker upp för det arbete som den anställde gör. Om en anställd haft vikariat i över två års tid hos en och samma arbetsgivare så blir personen automatiskt tillsvidareanställd.

Anställningsavtal

Såklart är det bra att skriva ett skriftligt avtal när du fått i hamn rätt person till ditt företag, då kan det finnas några bra saker att ha med i detta för att slippa eventuella otrevligheter vid senare tillfälle.

Kollektivavtal

Skall du vara bunden till kollektivavtal bör du se över vilka bestämmelser de har.

Bra att ha med i anställningsavtalet

Vanligtvis behöver du berätta senast en månad efter att den nya anställda börjat jobbat vad som gäller kring de villkor som finns. Det som kan vara bra att då ha med i ett anställningsavtal är följande,

 • Namn på både dig och den du skall anställa
 • Vilken dag personen börjar jobba
 • Vart personen kommer att jobba någonstans
 • Arbetsuppgifter
 • Anställningsform (Tillsvidare, deltid osv)
 • Om personen börjar med en provanställning, bör det framgå hur lång perioden är. Tex 6 månaders provanställning, sedan tillsvidareanställning.
 • Uppsägningstid, bra att se över lagen LAS
 • Om personen bara ska jobba en viss tid, bör du skriva slutdatum
 • Förmåner som ni har
 • Vilken lön den anställda kommer ha och när denna betalas ut
 • Längden på en normal arbetsvecka
 • Vilka villkor kring semester som finns
 • Eventuellt kollektivavtal
 • Vilka försäkringar som kommer tecknas
 • Villkor kring utlandsjobb

Andra saker som kan vara bra att ha med i beräkningarna är att se över både lojalitetsplikt och tystnadsplikt gentemot företaget. Alltså att vara tydlig i vad som förväntas av den anställde när det gäller dessa punkter. Också ha med att den anställde inte får bedriva en konkurrerande verksamhet där han/hon utnyttjar kunskaper om företaget.

Löner

Att komma överens om en rimlig lön är såklart väldigt viktigt, också att kika på hur mycket du ska dra av i skatt för din anställde. Det är också bra att bestämma hur lönen skall bli utbetalad och när.

Varje månad skall du räkna ut lönen och skatten som du skall dra av, sedan skicka ett lönebesked till din anställde, det skall innehålla:

 • Personuppgifter till den anställde
 • Datum när lönen betalas ut
 • Hur den betalas ut
 • Bruttolön
 • Vilken skatt som avdragits i både kronor och procent
 • Nettolön

Annan information som kan finnas med är,

 • Förmåner och värdet
 • Eventuella andra utbetalningar, tex personliga utlägg
 • Semesterdagar (Hur många dagar man tagit ut och har kvar, samt vad som betalats ut)

Ackordlön

Detta är en rörlig lön som enkelt förklarat betyder att den anställde får betalt utifrån klart arbetsmoment.

Provision

Detta är en rörlig lön som till exempel utgår ifrån omsättning eller nådda resultat. Förslagsvis att nå ett visst mål varje månad och då få en provision på x antal kronor.

Semesterlön

Såklart vill vi få betalt under vår semesterledighet. Denna betalas ut i samband med med ledigheten.

Arbetsgivardeklaration

Varje månad skall du som arbetsgivare redovisa utbetalningar och skatteavdrag för varje anställd. Detta redovisar man i arbetsgivardeklaration.